Összes oldalmegjelenítés

2014. április 23., szerda

Orkok és Coltok: világleírás

Kettővel korábbi bejegyzésemnél már részben bemutattam új hősömet, Charlie Hawkinst, a marhapásztorból lett fejvadászt, akinek egyik kalandja már megjelent a Lidércfény AKF-ben. Az "Alkalom szüli a fejvadászt" hamarosan itt is közzéteszem (napokon belül).
Addig is, egy összefoglaló világleírást olvashattok:

1. Az Alapítók
A Nyugati Kontinenset történetünk előtt háromszáz évvel ezelőtt fedezték fel. Az utazók keletről érkeztek, és új hazát kerestek maguknak. A telepesekre később az „Alapítók” elnevezés ragadt rá, mivel a kolónia röviddel ezután önálló állammá vált.
Az Alapítók lettek az első emberi lakói a nagy nyugati földrésznek. Az őslakosok az elfek, a törpék és a főleg hegyvidéket kedvelő trollok voltak.
Az Alapítókhoz hasonló népek az elkövetkezendő évek során egyre nagyobb hullámban érkeztek a kontinensre, míg végül elkerülhetetlenné vált a konfliktus a bennszülöttekkel.

2. A hódítás kora
Az Alapítókat követő generációk keletről nyugatra terjeszkedtek, miközben újabb gyarmatosítók érkeztek a Keleti Kontinens három jelentős, tengermelléki nagyhatalmából: Niedermurtból (innen származnak az első Alapítók), Bayramból és a dél-nyugati Hisramból.
E három ország egymással folyamatos harcban állt a tengerentúli gyarmatok megszerzése végett.
A felfedezéstől számítva, alig három emberöltő után, a Nyugati Kontinens a népek olvasztótégelyévé vált. A bevándorlók függetlenítették magukat az anyaországoktól, Föderáció néven önálló államszövetséget, törvényhozást, hadsereget hoztak létre. Sorra épültek a városok, az utak, mocsarakat csapoltak le, erdőket irtottak ki, termőföldeket, legelőket vettek birtokba.
Lassan megkezdődött az iparosodás, leginkább az északi, szén-és nehézfém lelőhelyeken. Délen a telepesek ültetvényeken cukornádat, gyapotot, kávét termesztettek, a munkákat behurcolt goblin rabszolgákkal végeztették el.
Mindez feszültséget szült az emberek és a nomád életmódot folytató elfek között.
Az elfek törzsi társadalmakban éltek, az egyes törzsek ellenséges viszonyban voltak a vadászterületek miatt, így nem sikerült egységes ellenállást kifejteni az emberekkel szemben.
A háború során a törpék próbáltak semlegesek maradni, ők a bányáikat védték.
A trollok megrekedtek a fejlődésben, a fenti fajokhoz képest inkább az ösztöneik mozgatták a cselekedeteiket, inkább falkákban éltek továbbra is, mint törzsekben. A többségük hamar áldozatul esett az emberek tűzfegyvereinek, valamint az emberek által behurcolt járványok következtében.
Az ember-elf háború az utóbbiak vereségével ért véget, a túlélőket a győztesek rezervátumokba zárták. Az elfek bukása után a törpék szövetkeztek a trollok maradékaival, így – a bányavidékeken – sikerült egy viszonylagos önállóságot megőrizniük.

3. Az új hódítók
Az elf háborút követő évtizedekben fokozatosan eltörölték a rabszolgatartást, ez azonban nem segítette a goblinok helyzetét. Többnyire gettókban nyomorognak, illetve egy jelentős részük a déli sivatagokba vándorolt, ahol könnyedén alkalmazkodtak a mostoha körülményekhez. Általában hordákba, bandákba tömörülve portyáznak.
Az iparosítással párhuzamosan a törpék között is megindult egyfajta migráció a városok felé. Mivel felelős hivatalt csak az emberek viselhettek, és szavazati joguk is nekik van, a törpék a városban maradt goblinokkal polgárjogi mozgalmakat robbantottak ki, amelyhez az elfek is csatlakoztak. A mozgalom eredményeképpen a Föderáció néhány államában engedélyezték a törpék, az elfek és a goblinok részvételét (igaz, korlátozott számban) a közéletben.
Egyes területeken (pl. Greenfieldben) engedélyezik az elf-ember vegyesházasságot is.
Az enyhítésre két okból került sor:
- az „új hódítók” megjelenése;
- és az ork invázió veszélye miatt.
„Új hódítóknak” a déli Nawango kontinensről érkező fekete bőrű, valamint a távoli, keleti birodalmakból érkező sárga embereket hívják. A kezdetben pejoratív elnevezést ma már büszkén viselik a bevándorlók új generációja.
Az „új hódítók” hellyel-közzel alkalmazkodtak a Föderáció törvényeihez és szokásaihoz, azonban zárt és összetartó közösségeik egyre inkább a saját szabályrendszereik szerint kezdenek élni, egyre több jogot követelnek maguknak, számos nagyvárosban már-már az „állam az államban” helyzet állt elő.
Imitt-amott etnikai villongásra is sor kerül a feketék, a sárgák és a fehérek között. Közös ellenség esetén (elfek, orkok) a három etnikum általában – ha csak időlegesen is – félreteszi az ellentéteit.
Az orkok valahonnan a sivatagos délről bukkantak fel, eredetük ismeretlen. Két fajuk létezik: a közepes termetű zöld, és a termetesebb (hat lábnál is magasabb) szürke. Mindkét faj egyedei masszív felépítésűek, a fizikai erejük meghaladja az emberekét, illetve az elfekét, de közel sem olyan erősek, mint a trollok. A zöldek és a szürkék nem keverednek, kimondottan gyűlölik egymást.
Klánokba szerveződve portyáznak, a legerősebb klántag a vezér. A klán törvényein kívül nem ismernek el mást. Városokat nem építenek, de előszeretettel szállják meg és lakják le az elhagyott emberi településeket.
Bár a klánvezérek előszeretettel rivalizálnak egymással, a történetünk idején Temargus, az ork próféta lép színre, aki egy sötét isten uralmát jövendöli. E sötét istenség segítségével fogják az orkok meghódítani a világot, így szól a prófécia. Temargus félig zöld, félig szürke ork, így hamarosan fanatikus hívek tömegeire tesz szert.
Időközben a goblinoknál is szárnyra kap egy legenda egy hősről, aki majd felszabadítja a népét.
A feszült politikai helyzet miatt az „Alapítók népe” kénytelen szövetkezni az „új hódítókkal”.  Mivel nagyméretű invázió fenyeget, többen szorgalmazzák az elfekkel, törpékkel és trollokkal való szövetséget. Ebben nem születik egyetértés, de több államban létrejön – igaz, hivatalosan nem deklarálják – egyfajta megnemtámadási szerződés.
Néhány elf törzsfőnök, illetve a törpék szószólói teljes jogú állampolgárságot követelnek, cserébe az orkok elleni szövetségért.
Bizonytalanságot szül a kérdés, vajon a goblinok kinek az oldalára állnak?
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése